beamguide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beamguide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beamguide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beamguide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beamguide

    * kỹ thuật

    ống dẫn chùm