beam gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam gate

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cửa cung