angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle.

Từ điển Anh Việt

 • angle

  /'æɳgl/

  * danh từ

  góc

  acute angle: góc nhọn

  obtuse angle: góc tù

  right angle: góc vuông

  angle of rotation: góc quay

  angle of repose: góc nghỉ

  angle of view: góc nhìn, góc ngắm

  angle of deflection: góc lệch

  angle of reflection: góc phản xạ

  angle of cut-off: góc cắt

  góc xó

  (nghĩa bóng) quan điểm, khía cạnh

  to look at the question from all angles: nhìn vấn đề trên mọi khía cạnh

  to get a new angle on something: (thông tục) có một quan niệm mới về cái gì

  * động từ

  đi xiên góc, rẽ về

  làm sai lệch, xuyên tạc (sự việc, câu chuyện)

  * danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) lưỡi câu

  brother of the angle

  người câu cá

  * nội động từ

  câu cá

  (nghĩa bóng) câu, kiếm chác, tranh thủ

  to angle for somebody's heart: cố tranh thủ tình cảm của ai, cố lấy lòng ai

 • angle

  (Tech) góc

 • angle

  góc

  a. of attack góc đụng

  a. of contingence góc tiếp liên

  a. of friction góc mà sat, góc cọ sát

  a. of incidence góc tới

  a. of inclination góc nghiêng, góc lệch

  a. of intersection góc tương giao

  a. of osculation góc mật tiếp

  a. of reflection góc phản xạ

  a. of rotation góc quay

  a. of twist góc xoắn

  acute a. góc nhọn

  adjacent a. góc kề

  alternate a. góc so le

  alternate exterior a.s các góc so le ngoài

  apex a., apical a. góc ở đỉnh

  base a. góc đáy

  central a. góc ở tâm

  complementary a. góc phụ (cho bằng 90 )

  concave a. góc lõm

  cọnugate a.s các góc bổ sung (cho bằng 360 )

  convex a. góc lồi

  coordinnate a. góc toạ độ

  corresponding a. góc đồng vị

  conterminal a.s các góc khác nhau 360

  dihedral a. góc nhị diện

  direction a. góc định hướng, góc chỉ phương

  excentric a. of an ellipse góc tâm sai của elip

  explementary a.s các góc bổ sung (cho bằng 360 )

  exterior-interior a.góc đồng vị

  Eulerian a. góc Ơle

  flat a. góc bẹt (180 )

  hour a. góc giờ

  obtuse a. góc tù

  opposite a. góc đổi đỉnh

  phase a. góc pha

  polar a. góc cực

  polarizing a. góc phân cực

  polyhedrala a. góc đa diện

  precession a. góc tuế sai

  quadrantal a. góc bội của 90 0

  rectilinear a. góc phẳng

  re-entrant a. góc vào

  reflex a. góc lớn hơn 180 0 và nhỏ hơn 360 0

  right a. góc vuông (90 0 )

  round a. góc đầy (360 0 )

  salient a. góc lồi

  scattering a. góc phản xạ

  sight a. góc nhìn

  solid a. góc khối

  spherical a. góc cầu

  supplemental a.s các góc bù nhau (cho bằng 180 0 )

  straight a. (hình học) góc giữa tiếp tuyến và dây cung tại tiếp điểm

  tetrahedral a. góc tứ diện

  trihedral a. góc tam diện

  vectorial a. góc cực ( trong hệ toạ độ cực)

  vertex a. góc ở đỉnh

  vertical a.s các góc đối đỉnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angle

  * kinh tế

  câu cá

  lưỡi câu

  * kỹ thuật

  ê ke

  góc

  góc độ

  thước đo góc

  xây dựng:

  góc nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • angle

  the space between two lines or planes that intersect; the inclination of one line to another; measured in degrees or radians

  a member of a Germanic people who conquered England and merged with the Saxons and Jutes to become Anglo-Saxons

  move or proceed at an angle

  he angled his way into the room

  fish with a hook

  Similar:

  slant: a biased way of looking at or presenting something

  lean: to incline or bend from a vertical position

  She leaned over the banister

  Synonyms: tilt, tip, slant

  fish: seek indirectly

  fish for compliments

  slant: present with a bias

  He biased his presentation so as to please the share holders

  Synonyms: weight