angle gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle gauge

    * kỹ thuật

    dụng cụ đo góc

    giác kế

    vòng ngắm