angle-wise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle-wise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle-wise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle-wise.

Từ điển Anh Việt

  • angle-wise

    /'æɳglwaiz/

    * phó từ

    có góc, có góc cạnh