angle bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angle bar

  * kỹ thuật

  lập lách

  thanh nối ray

  xây dựng:

  góc bọc thép

  thanh thép góc thép góc