angle-iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle-iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle-iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle-iron.

Từ điển Anh Việt

  • angle-iron

    /'æɳgl,aiən/

    * danh từ

    (kỹ thuật) thép góc