angle spray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle spray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle spray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle spray.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle spray

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    góc của chùm tia