angle iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angle iron

  * kỹ thuật

  sắt góc

  thép góc

  xây dựng:

  cây sắt vuông góc

  góc bọc sắt

  toán & tin:

  sắt vuông góc

Từ điển Anh Anh - Wordnet