angle rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle rail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle rail

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tay vịn ở góc (cầu thang)