angle meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle meter

    * kỹ thuật

    máy đo góc