angler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angler.

Từ điển Anh Việt

 • angler

  /'æɳglə/

  * danh từ

  người câu cá

  (động vật học) cá vảy chân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angler

  * kinh tế

  người câu cá

Từ điển Anh Anh - Wordnet