troller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

troller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm troller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của troller.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • troller

    Similar:

    angler: a fisherman who uses a hook and line

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).