angle cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angle cock

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  khóa ngắt gió đầu xe

  cơ khí & công trình:

  van góc