angle bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle bond

    * kỹ thuật

    sự xây góc chân tường

    xây dựng:

    góc liên kết