angle strap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle strap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle strap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle strap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angle strap

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tấm nối góc

  tấm ốp góc

  thanh đệm chữ L

  thanh nẹp chữ L

  thanh ốp chữ L