anglectasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anglectasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anglectasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anglectasis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anglectasis

    * kỹ thuật

    y học:

    sự gìãn mạch