anglewing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anglewing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anglewing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anglewing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anglewing

    nymphalid butterfly having angular notches on the outer edges of the forewings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).