angle dozer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle dozer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle dozer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle dozer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle dozer

    * kỹ thuật

    lưỡi ủi nghiêng

    lưỡi ủi xéo