angle steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle steel

    * kỹ thuật

    điện:

    thép coocne