angle valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle valve

    * kỹ thuật

    van góc

    xây dựng:

    van ở góc