slant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slant.

Từ điển Anh Việt

 • slant

  /slɑ:nt/

  * tính từ

  (thơ ca) xiên, nghiêng

  * danh từ

  đường xiên, đường nghiêng

  hải a slant of wind: gió hiu hiu thổi xuôi

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cách nhìn vấn đề, quan điểm, thái độ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cái liếc

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự quở mắng gián tiếp, sự phê bình gián tiếp

  * ngoại động từ

  làm nghiêng; làm cho đi chệch đường

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đưa (tin) theo một quan điểm riêng; bày tỏ thái độ, bày tỏ quan điểm (bằng cách nói ra hoặc viết ra)

  * nội động từ

  dốc nghiêng đi, xiên; đi chệch đường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slant

  * kinh tế

  môi trường thạch nghiêng

  ống nghiệm thạch nghiêng

  thạch nghiêng

  * kỹ thuật

  độ chao

  độ chênh lệch dần

  độ dốc

  độ nghiêng

  độ sụt

  đường dốc xuống

  hướng dốc

  làm nghiêng

  làm xiên

  lệch

  nghiêng

  mái dốc

  mặt nghiêng

  mặt vát

  sự chuyển hướng

  sự nghiêng

  sườn dốc

  vị trí nghiêng

  xiên

  cơ khí & công trình:

  đĩa (lắp) nghiêng trên trục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slant

  a biased way of looking at or presenting something

  Synonyms: angle

  lie obliquely

  A scar slanted across his face

  present with a bias

  He biased his presentation so as to please the share holders

  Synonyms: angle, weight

  Similar:

  pitch: degree of deviation from a horizontal plane

  the roof had a steep pitch

  Synonyms: rake

  lean: to incline or bend from a vertical position

  She leaned over the banister

  Synonyms: tilt, tip, angle

  cant: heel over

  The tower is tilting

  The ceiling is slanting

  Synonyms: cant over, tilt, pitch