cant over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cant over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cant over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cant over.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cant over

  * kỹ thuật

  nghiêng xuống (tàu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cant over

  Similar:

  cant: heel over

  The tower is tilting

  The ceiling is slanting

  Synonyms: tilt, slant, pitch