cantilena nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilena nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilena giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilena.

Từ điển Anh Việt

  • cantilena

    * danh từ

    (âm nhạc) (văn học)

    cantilen