tilt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tilt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tilt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tilt.

Từ điển Anh Việt

 • tilt

  /tilt/

  * danh từ

  độ nghiêng; trạng thái nghiêng

  sự đấu thương (trên ngựa, trên thuyền)

  búa đòn ((cũng) tilt-hammer)

  full tilt

  rất mau, hết tốc lực

  to run (come) full tilt against: lao tới, xông tới

  * nội động từ

  nghiêng đi

  the barrel tilted: cái thùng nghiêng đi

  (hàng hải) tròng trành, nghiêng

  the ship tilts on the waves: chiếc tàu tròng trành trên sóng

  đấu thương

  (nghĩa bóng) tranh luận, tranh cãi

  * ngoại động từ

  làm nghiêng, làm chúi xuống

  lật đổ, lật nghiêng (một chiếc xe)

  (kỹ thuật) rèn bằng búa đòn, đập bằng búa đòn

  to tilt at

  đâm ngọn thương vào, chĩa ngọn thương vào

  (nghĩa bóng) công kích

  to tilk back

  lật ra sau, lật lên

  to tilt over

  làm cho nghiêng; lật đổ; ngã nhào

  to tilt up

  lật đứng lên, dựng đứng, dựng ngược

  to tilt at windmills

  (xem) windmill

  * danh từ

  mui che, bạt

  * ngoại động từ

  che mui, phủ bạt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tilt

  * kinh tế

  đảo

  làm nghiêng

  lật nghiêng

  * kỹ thuật

  bạt

  che mui

  đảo

  độ chao

  độ dốc

  đổ nghiêng

  độ nghiêng

  góc nghiêng

  làm nghiêng

  lật

  lật nghiêng

  nghiêng

  mặt nghiêng

  mặt vát

  mui che

  sự chuyển hướng

  sự nghiêng

  hóa học & vật liệu:

  bạt nghiêng

  xây dựng:

  đặt nghiêng

  phủ bạt

  rèn bằng bùa đòn

  điện lạnh:

  góc nghiêng (ăng ten, rađa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tilt

  a slight but noticeable partiality

  the court's tilt toward conservative rulings

  the property possessed by a line or surface that departs from the vertical

  the tower had a pronounced tilt

  the ship developed a list to starboard

  he walked with a heavy inclination to the right

  Synonyms: list, inclination, lean, leaning

  charge with a tilt

  Similar:

  joust: a combat between two mounted knights tilting against each other with blunted lances

  controversy: a contentious speech act; a dispute where there is strong disagreement

  they were involved in a violent argument

  Synonyms: contention, contestation, disputation, disceptation, argument, arguing

  rock: pitching dangerously to one side

  Synonyms: careen, sway

  lean: to incline or bend from a vertical position

  She leaned over the banister

  Synonyms: tip, slant, angle

  cant: heel over

  The tower is tilting

  The ceiling is slanting

  Synonyms: cant over, slant, pitch

  careen: move sideways or in an unsteady way

  The ship careened out of control

  Synonyms: wobble, shift