contestation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contestation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contestation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contestation.

Từ điển Anh Việt

 • contestation

  /,kɔntes'teiʃn/

  * danh từ

  sự tranh cãi, sự tranh luận

  in contestation: đang tranh luận, đang tranh cãi

  điều tranh cãi

Từ điển Anh Anh - Wordnet