disputation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disputation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disputation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disputation.

Từ điển Anh Việt

  • disputation

    /,dispju:'teiʃn/

    * danh từ

    sự bàn cãi, sự tranh luận

    cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận

Từ điển Anh Anh - Wordnet