public debate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public debate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public debate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public debate.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • public debate

    Similar:

    debate: the formal presentation of a stated proposition and the opposition to it (usually followed by a vote)

    Synonyms: disputation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).