publically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

publically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm publically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của publically.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • publically

  Similar:

  publicly: in a manner accessible to or observable by the public; openly

  she admitted publicly to being a communist

  Synonyms: in public

  Antonyms: privately

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).