privately nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

privately nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm privately giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của privately.

Từ điển Anh Việt

 • privately

  * phó từ

  riêng, tư, cá nhân

  tư nhân

  riêng, mật, kín (về vấn đề, cuộc họp )

  riêng, kín, bí mật; kín đáo (không thích chia sẻ tình cảm, ý nghĩ của mình)

  nơi kín đáo (yên tựnh, không có người); riêng với nhau, không bị người khác quấy rầy (về người)

  thích ẩn dật, thích sống cách biệt (người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • privately

  kept private or confined to those intimately concerned

  it was discussed privately between the two men

  privately, she thought differently

  some member of his own party hoped privately for his defeat

  he was questioned in private

  Synonyms: in private, in camera

  Antonyms: publicly

  by a private person or interest

  a privately financed campaign

  Antonyms: publicly