public health nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public health nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public health giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public health.

Từ điển Anh Việt

  • public health

    /'pʌblik'helθ/

    * danh từ

    y tế