public library nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public library nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public library giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public library.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • public library

    a nonprofit library maintained for public use

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).