public works nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public works nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public works giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public works.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • public works

  * kinh tế

  công trình công cộng

  * kỹ thuật

  công chính

  xây dựng:

  công trình công cộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • public works

  structures (such as highways or schools or bridges or docks) constructed at government expense for public use