publican nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

publican nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm publican giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của publican.

Từ điển Anh Việt

  • publican

    /'pʌblikən/

    * danh từ

    chủ quán

    (sử học) người thu thuế

Từ điển Anh Anh - Wordnet