public good nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public good nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public good giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public good.

Từ điển Anh Việt

  • Public good

    (Econ) Hàng hoá công cộng.

    + Một hàng hoá hoặc dịch vụ mà nếu đã cung cấp cho một người nào đó thì đối với những người khác cũng được cung cấp như vậy mà không phải chịu bất cứ chi phí nào thêm.