public house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public house.

Từ điển Anh Việt

  • public house

    /'pʌblik'haus/

    * danh từ, (viết tắt) pub

    quán rượu, tiệm rượu

    quán ăn, quán tr

Từ điển Anh Anh - Wordnet