public wc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public wc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public wc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public wc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • public wc

    * kỹ thuật

    nhà vệ sinh công cộng