public nudity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public nudity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public nudity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public nudity.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • public nudity

    Similar:

    indecent exposure: vulgar and offensive nakedness in a public place

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).