public figure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public figure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public figure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public figure.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • public figure

  Similar:

  name: a well-known or notable person

  they studied all the great names in the history of France

  she is an important figure in modern music

  Synonyms: figure

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).