public holiday nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public holiday nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public holiday giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public holiday.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • public holiday

    * kinh tế

    ngày nghỉ pháp định

Từ điển Anh Anh - Wordnet