publicist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

publicist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm publicist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của publicist.

Từ điển Anh Việt

 • publicist

  /'pʌblisist/

  * danh từ

  nhà nghiên cứu về luật pháp quốc tế, chuyên gia về luật pháp quốc tế

  nhà báo

  người làm quảng cáo, người rao hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet