saloon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saloon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saloon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saloon.

Từ điển Anh Việt

 • saloon

  /sə'lu:n/

  * danh từ

  phòng khách lớn, hội trường (ở khách sạn...)

  phòng công công

  shaving saloon: phòng cắt tóc

  ca-bin lớn, phòng hạng nhất (tàu thuỷ); phòng hành khách (trong máy bay lớn)

  toa phòng khách (xe lửa) ((cũng) saloon-car, saloon-carriage)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán rượu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • saloon

  Similar:

  barroom: a room or establishment where alcoholic drinks are served over a counter

  he drowned his sorrows in whiskey at the bar

  Synonyms: bar, ginmill, taproom

  public house: tavern consisting of a building with a bar and public rooms; often provides light meals

  Synonyms: pub, pothouse, gin mill, taphouse

  sedan: a car that is closed and that has front and rear seats and two or four doors