saloon bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saloon bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saloon bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saloon bar.

Từ điển Anh Việt

  • saloon bar

    /sə'lu:n'bɑ:/

    * danh từ

    quầy rượu hạng sang (trong quán rượu Anh)