ginmill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ginmill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ginmill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ginmill.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ginmill

    Similar:

    barroom: a room or establishment where alcoholic drinks are served over a counter

    he drowned his sorrows in whiskey at the bar

    Synonyms: bar, saloon, taproom

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).