contention nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contention nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contention giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contention.

Từ điển Anh Việt

 • contention

  /kən'tenʃn/

  * danh từ

  sự cãi nhau; sự tranh luận; sự tranh chấp; sự bất hoà

  bone of contention: nguyên nhân tranh chấp, nguyên nhân bất hoà

  sự ganh đua, sự đua tranh, sự cạnh tranh

  luận điểm, luận điệu

  my contention is that...: luận điểm của tôi là..., tôi cho rằng...

 • contention

  (Tech) cạnh tranh, tranh đua, đụng độ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • contention

  * kỹ thuật

  bộ nhớ kết hợp

  luận điểm

  mâu thuẫn

  toán & tin:

  sự cạnh tranh

  sự tranh chấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet