tilt mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tilt mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tilt mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tilt mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tilt mixer

    * kỹ thuật

    máy trộn tự lật