careen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

careen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm careen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của careen.

Từ điển Anh Việt

 • careen

  /kə'ri:n/

  * ngoại động từ

  lật nghiêng (tàu thuỷ) (để lau chùi hoặc sửa chữa)

  làm nghiêng về một bên

  * nội động từ

  nghiêng về một bên (xe ô tô...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chạy lung tung, chạy loạn xạ (xe cộ...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • careen

  * kỹ thuật

  nghiêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • careen

  move sideways or in an unsteady way

  The ship careened out of control

  Synonyms: wobble, shift, tilt

  Similar:

  rock: pitching dangerously to one side

  Synonyms: sway, tilt

  stagger: walk as if unable to control one's movements

  The drunken man staggered into the room

  Synonyms: reel, keel, lurch, swag