careener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

careener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm careener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của careener.

Từ điển Anh Việt

  • careener

    xem careen