stagger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stagger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stagger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stagger.

Từ điển Anh Việt

 • stagger

  /'stægə/

  * danh từ

  sự lảo đảo; bước đi loạng choạng

  (kỹ thuật) cách bố trí chữ chi (các bộ phận giống nhau trong máy)

  (số nhiều) sự chóng mặt

  (số nhiều) (thú y học) bệnh loạng choạng (một loại bệnh về thần kinh của thú nuôi) ((cũng) blind staggers)

  * nội động từ

  lảo đảo, loạng choạng

  do dự, chần chừ, phân vân; dao động

  * ngoại động từ

  làm lảo đảo, làm loạng choạng; làm choáng người

  a staggering blow: một cú đấm choáng người

  làm do dự, làm phân vân; làm dao động

  to be staggered by a question: bị câu hỏi làm phân vân

  (kỹ thuật) xếp (nan hoa) chéo cánh sẻ, xếp chữ chi

  bố trí (ngày nghỉ, giờ làm...) chéo nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stagger

  * kinh tế

  bố trí xen kẽ

  xếp lệch nhau

  * kỹ thuật

  chữ chi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stagger

  walk as if unable to control one's movements

  The drunken man staggered into the room

  Synonyms: reel, keel, lurch, swag, careen

  walk with great difficulty

  He staggered along in the heavy snow

  Synonyms: flounder

  to arrange in a systematic order

  stagger the chairs in the lecture hall

  Synonyms: distribute

  astound or overwhelm, as with shock

  She was staggered with bills after she tried to rebuild her house following the earthquake

  Similar:

  lurch: an unsteady uneven gait

  Synonyms: stumble