pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe.

Từ điển Anh Việt

 • pipe

  /paip/

  * danh từ

  ống dẫn (nước, dầu...)

  (âm nhạc) ống sáo, ống tiêu; (số nhiều) kèn túi (của người chăn cừu Ê-cốt)

  (giải phẫu) ống quần

  điếu, tẩu (hút thuốc) ((cũng) tobacco pipe); (một) tẩu thuốc

  to smoke a pipe: hút thuốc bằng tẩu; hút một tẩu thuốc

  (ngành mỏ) mạch ống (quặng)

  còi của thuyền trưởng; tiếng còi của thuyền trưởng

  tiếng hát; tiếng chim hót

  đường bẫy chim rừng

  thùng (đơn vị đo lường rượu bằng 105 galông)

  to bit the pipe

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hút thuốc phiện

  King's (Queen) pipe

  lò đốt thuốc lá buôn lậu (ở cảng Luân-đôn)

  put that in your pipe and smoke it

  cố mà nhớ lấy cái điều đó; hây ngẫm nghĩ nhớ đời cái điều đó

  to put someone's pipe out

  trội hơn ai, vượt ai, làm cho lu mờ ai

  to smoke the pipe of peace

  sống hoà bình với nhau, thân thiện giao hảo với nhau

  * ngoại động từ

  đặt ống dẫn (ở nơi nào); dẫn (nước, dầu...) bằng ống

  thổi sáo, thổi tiêu (một bản nhạc)

  thổi còi ra lệnh; thổi còi tập hợp (một bản nhạc)

  thổi còi ra lệnh; thổi còi tập họp (thuỷ thủ...)

  to pipe all hands on deck: thổi còi tập họp tất cả các thuỷ thủ lên boong

  to pipe the crew up to meal: thổi còi tập họp tất cả các thuỷ thủ đi ăn cơm

  hát lanh lảnh; hót lanh lảnh

  viền nối (áo); trang trí đường cột thừng (trên mặt bánh)

  trồng (cây cẩm chướng...) bằng cành giâm

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhìn, trông

  * nội động từ

  thổi còi

  thổi sáo, thổi tiêu

  hát lanh lảnh; hót lanh lảnh

  rít, thổi vi vu (gió)

  to pipe away

  (hàng hải) thổi còi ra hiệu cho (tàu...) rời bến

  to pipe down

  (hàng hải) thổi còi ra lệnh cho (thuỷ thủ...) nghỉ

  (từ lóng) bớt làm om sòm, hạ giọng; bớt kiêu căng, bớt lên mặt ta đây

  to pipe up

  bắt đầu diễn, bắt đầu hát

  nói to lên (làm cho người ta để ý đến mình)

  to pipe one eye(s)

  khóc

 • pipe

  ống, ống dẫn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe

  * kinh tế

  ống dẫn

  * kỹ thuật

  bọt khí

  dẫn bằng ống

  đặt đường ống

  đặt ống

  đường ống

  mạch

  ống

  ống dẫn

  ống nhỏ

  ống quặng

  rỗ co

  rỗ khí

  toán & tin:

  ký hiệu ống dẫn

  ống dẫn (truyền dữ liệu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pipe

  a tube with a small bowl at one end; used for smoking tobacco

  Synonyms: tobacco pipe

  a long tube made of metal or plastic that is used to carry water or oil or gas etc.

  Synonyms: pipage, piping

  a hollow cylindrical shape

  Synonyms: tube

  a tubular wind instrument

  transport by pipeline

  pipe oil, water, and gas into the desert

  play on a pipe

  pipe a tune

  trim with piping

  pipe the skirt

  Similar:

  organ pipe: the flues and stops on a pipe organ

  Synonyms: pipework

  shriek: utter a shrill cry

  Synonyms: shrill, pipe up